25 november 2020
Leeuwarden
OnderwijsCijfers in de gemeente Leeuwarden
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool in de gemeente Leeuwarden.
Scholen
Basisschool
Selectie instellingen in de gemeente Leeuwarden
1. M V Coehoornschool
Vredeman de Vriesstraat 21, LEEUWARDEN
2. Montessori-School
Skrok 3, LEEUWARDEN
3. Iederwijs Leeuwarden
Boerhaavestraat 30, LEEUWARDEN
4. Iederwijs Friesland
Boerhaavestraat 30, LEEUWARDEN
5. o.b.s. Jenaplanschool Oldenije
Sint Anthonystraat 5, LEEUWARDEN
Openbaar
6. Openbare Basisschool de Wester
Telemannstraat 13, LEEUWARDEN
Openbaar
7. o.b.s. Plataanschool
Plataanstraat 2, LEEUWARDEN
Openbaar
8. o.b.s. De Weide
Raaigras 28, LEEUWARDEN
Openbaar
9. o.b.s. Potmarge
Achter de Hoven 304, LEEUWARDEN
Openbaar
10. o.b.s. Oud Oost, locatie Tjerk Hiddesstraat
Goudenregenstraat 82, LEEUWARDEN
Openbaar
11. o.b.s. Uniaskoalle
Theodorus Beekhuisstr 2, WIRDUM FR
Openbaar
12. o.b.s. Wiardaskoalle
Buorren 13, GOUTUM
Openbaar
13. Professor Wassenberghschool
Ieborchpaed 6, LEKKUM
Openbaar
14. o.b.s. Het Palet, locatie Huizum
Floris Versterstraat 2-B, LEEUWARDEN
Openbaar
15. obs Eestroom Brandemeer
Brandemeer 5 - 7, LEEUWARDEN
Openbaar
16. o.b.s. De Vosseburcht
Coornhertstraat 8, LEEUWARDEN
Openbaar
17. o.b.s. De Wielen
Galamastins 2, LEEUWARDEN
Openbaar
18. o.b.s. Wynwizer
Pikemar 17, LEEUWARDEN
Openbaar
19. n.b.b.s. Leeuwarder Schoolvereniging
Jelsumerstraat 10, LEEUWARDEN
Algemeen bijzonder
20. Michaelschool Leeuwarden
Hercules Seghersstraat 3, LEEUWARDEN
Antroposofisch
21. Chr Basisschool De Arke
Theodorus Beekhuisstr 4, WIRDUM FR
Protestants-Christelijk
22. p.c.b.s. Johan Willem Frisoschool
Carel Fabritiusstraat 21, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk
23. p.c.b.s. Willem Alexander
Keizerskroon 86-A, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk
24. p.c.b.s. Dr. Algra
Idzerdastins 61, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk
25. p.c. Prins Constantijnschool, loc. Sprengerstraat
Willem Sprengerstraat 77, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk
26. p.c.b.s. Prins Mauritsschool
Brandemeer 1, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk
27. Albertine Agnesschool
Euterpestraat 28 -1, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk
28. p.c.b.s. Koningin Wilhelminaschool
Fonteinstraat 16, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk
29. p.c.b.s. Koningin Beatrixschool
Pieter Feddesstraat 2, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk
30. christelijke basisschool Máxima
Glinswei 4, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk
31. De Sprong
Idzerdastins 63, LEEUWARDEN
Rooms-Katholiek
32. Katholieke Jenaplanbasisschool Sint Paulus
Julianalaan 40, LEEUWARDEN
Rooms-Katholiek
33. Basisschool Sint Thomas
Averkampstraat 10, LEEUWARDEN
Rooms-Katholiek
34. oecumenische Teake Jan Roordaschool
Tjissema 6, WYTGAARD
Rooms-Katholiek
35. de Johannes Bogermanschool
Irenestraat 5, LEEUWARDEN
Gereformeerd vrijgemaakt