15 september 2019
De Leidse Houtschool
De Leidse Houtschool
Deze instelling valt onder het gezag van Protestants-Christelijke Schoolvereniging te Leiden.
Zie ook: